Welkom

ADRES diensten zondagmorgen:  Omloop 42.
U kunt onze diensten volgen via een livestream. Hierbij de linkjes, die u kunt gebruiken:

Linkje om te kijken via mobiel:
https://m.twitch.tv/bereadrachten

Linkje om te kijken via laptop of pc:
https://www.twitch.tv/bereadrachten

Net als bij onze samenkomsten wil de Stichting Beréa Drachten met deze site gelovigen bereiken, die het Woord van God centraal stellen in hun geloofsleven.
Via de informatie op deze site wil zij de mogelijkheid tot verdieping bieden, door verschillende aspecten van het geloof te benaderen vanuit Gods Woord; zonder een sterke invloed van menselijke interpretaties, regels en dogmatiek.
De Bijbelse periode (bedeling), waarin wij op dit moment leven, is bovenal een periode van genade, maar ook van verborgenheid. Wij kunnen in deze tijd onze Heer leren kennen vanuit Zijn Woord. Vanuit dit Profetische Woord kunnen wij de tijd, waarin wij leven, beoordelen. Dàt geeft ons zekerheid.
Met de informatie op deze site hopen wij u een beeld te geven van hoe Stichting Beréa Drachten staat tegenover de waarachtige Bijbelse Waarheid. Heeft u vragen, stuur een mail.  Wellicht hebben wij een antwoord.

Wij houden onze diensten op zondagmorgen 10:00 uur – in het gebouw van het Rode Kruis – Omloop 42 te Drachten.
De Bijbelstudie avonden worden gehouden bij de fam. Henstra – Hagewyk 17 te Drachten.

Wilt u ons werk steunen, dan kan dat; heel graag zelfs.
Ons bankrekeningnummer is  NL67  INGB  0001 7881  73
t.n.v. Stichting Beréa Drachten te Drachten.

Agenda

Er is GEEN kinderopvang/kinderdienst.

07-04 – Dirk Esselink
14-04 – Hilbrand Henstra
21-04 – Erwin Vos
28-04 – Hilbrand Henstra

05-05 – Dirk Esselink
12-05 – Hilbrand Henstra
19-05 – Johan van Duijne
26-05 – Hilbrand Henstra

02-06 – Tom Korf
09-06 – Hilbrand Henstra
16-06 – Arno Smedema
23-06 – Hilbrand Henstra
30-06 – Johan van Duijne