Waar komen jullie bij elkaar?
We ontmoeten elkaar in het Rode Kruis gebouw aan Omloop 42 te Drachten.

Wanneer hebben jullie samenkomst?
Elke zondagmorgen; 10:00 uur.  Een enkele maal hebben we een themadienst, die we in de middag houden. Dit staat duidelijk aangegeven in de agenda. In de zomer vallen i.v.m. vakantie soms 1 of 2 diensten uit. Ook dit staat in de agenda aangegeven.

Is iedereen welkom?
Ja, als u een keer wilt komen kijken, bent u van harte welkom.

Wat hebben jullie gemeen met de Berea gemeenten?
Alleen de naam. Beréa is een plaatsje in Macedonië (Griekenland), waar volgens Hand. 17 de mensen het evangelie hoorden en ook geloofden, nadat ze de Schriften hadden onderzocht. Hoewel wij ook de Heilige Geest zien als een personificatie van God, “vallen er bij ons geen mensen in de Geest”. Ook het spreken in tongen is, in overeenstemming met 1Kor. 13:8, opgehouden en wordt bij ons dus niet gepraktiseerd.

Zijn jullie een vergadering?
Bij “De vergadering van gelovigen”, zoals de officiële naam luidt, spreken meerdere broeders en wordt wekelijks “Brood en beker” (het avondmaal) gevierd. Stichting Beréa Drachten nodigt regelmatig een broeder van buiten onze gemeente uit om met ons het Woord te openen. Daarnaast worden door broeder Dirk Esselink en broeder Hilbrand A. Henstra Bijbelstudies verzorgd (over uiteenlopende onderwerpen). Zesmaal per jaar wordt er tijdens de dienst “Brood en beker” gevierd. Leerstellig zijn er veel raakvlakken met “De vergadering van gelovigen”, maar er zijn ook wat verschillen.

Op welk vlak onderscheiden jullie je van de gevestigde kerken?
De “gevestigde kerken” zijn veelal gebonden aan synodale dogmatiek. Daarnaast hanteren zij een ledenlijst. Leerstellig gaat Stichting Beréa Drachten uit van de Bijbel als het onfeilbare Woord van God. De gehele Schrift is van Godswege ingegeven (2 Tim. 3:16). Stichting Beréa Drachten onderscheidt zich verder van de gevestigde kerken doordat zij niet de wet, maar de genade centraal stelt.

Doen jullie aan Bijbelstudie?
Ja. Iedere dinsdagavond wordt er een Bijbelstudie verzorgd door broeder Hilbrand A. Henstra. Het gaat hier om een tweewekelijkse cyclus. Dit houdt in, dat de ene week een onderwerp wordt behandeld en een week later een ander onderwerp. De nadruk ligt bij alles op: “Hem te kennen en de kracht van Zijn opstanding” (Fil. 3:10). We gaan uit van het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God.

Heeft u nog andere vragen, of wilt u reageren?
Stuur een mail: zie rechtsboven button “Contact”.