Bestanden om rechtstreeks te beluisteren (MP3):

01 – Inleiding 1
02 – Inleiding 2
03 – 1Petr. 1:1
04 – 1 Petr. 1:2-3a
05 – 1 Petr. 1:3 – Wedergeboorte
06 – 1 petr. 1:4 – Erfenis
07 – 1 Petr. 1:4,5
08 – 1 Petr. 1:6,7
09 – 1 Petr. 1:7 – Beproeving
10 – 1 Petr. 1:8 – Zaligheid
11 – geen opname
12 – 1 Petr. 1:8-11
13 – 1 Petr. 1:10-13
14 – 1 Petr. 1:14-16
15 – 1 Petr. 1:17-18
16 – 1 Petr. 1:19-20a
17 – 1 Petr. 1:20,21
18 – 1 Petr. 1:22
19 – 1 Petr. 1:23-25
20 – 1 Petr. 2:1-2
21 – 1 Petr. 2:3-4 – begin van de opname  klinkt anders dan de rest.
22 – 1 Petr. 2:4,5 – Heilig priesterdom
23 – 1 Petr. 2:5 – Geestelijke offeranden opofferen
24 – 1 Petr. 2:6-8 – De Steen
25 – 1 Petr. 2:7 – De Steen, Die door de bouwlieden is verworpen
26 – 1 Petr. 2:8,9a – Een heilig en uitverkoren volk
27 – 1 Petr. 2:9 – De verkondiging van de deugden des HEEREN
28 – 1 Petr. 2:10-11 – Niet/wel mijn volk; niet/wel ontfermd
29 – 1 Petr. 2:12 – Houd uw wandel eerlijk onder de heidenen
30 – 1 Petr. 2:13,14 – Zijt dan alle menselijke ordening onderdanig, om des Heeren wil – deel 1
31 – 1 Petr. 2:13-15 – Zijt dan alle menselijke ordening onderdanig, om des Heeren wil – deel 2
32 – 1 Petr. 2:13-15
33 – 1 Petr. 2:16-17
34 – 1 Petr. 2:18-23
35 – 1 Petr. 2:20-25
36 – 1 Petr. 3:1-3
37 – 1 Petr. 3:4-6
38 – 1 Petr. 3:7-8
39 – 1 Petr. 3:9-11
40 – 1 Petr. 3:12-14
41 – 1 Petr. 3:15
42 – 1 Petr. 3:16-17
43 – 1 Petr. 3:18-19
44 – 1 Petr. 3:19-20
45 – 1 Petr. 3:20-21
46 – 1 Petr. 3:21-22
47 – 1 Petr. 3:22-4:1a
48 – 1 Petr. 4:1-3
49 – 1 Petr. 4:4-6
50 – 1 Petr. 4:7,8
51 – 1 Petr. 4:8-10
52 – 1 Petr. 4:8,10-11
53 – 1 Petr. 4:12-14
54 – 1Petr. 4:14-17
55 – 1 Petr. 4:18 – 5:1
56 – 1 Petr. 5:1
57 – 1 Petr. 5:2
58 – 1 Petr. 5:2-3
Van onderstaande Woordverkondigingen zijn soms MP4 bestanden beschikbaar.
Deze zijn te vinden onder YouTube.
59 – 1 Petr. 5:4 – deel 1
60 – 1Petr. 5:4 – deel 2
61 – 1 Petr. 5:5-6
62 – 1 Petr. 5:7-8 
63 – 1 Petr. 5: 8-10a 
64 – 1 Petr. 5:10-12
65 – 1 Petr. 5:12-14 (slot)