Woordverkondigingen om direct te beluisteren:

071028 – Geloven wij op grond van wat wij ZIEN of wat wij HOREN?
080427 – Het eeuwigblijvende Woord van God.
090524 – Rechtvaardig op grond van geloof
091206 – Gehoorzamen aan het geschreven Woord van God
110619 – Wees geen doe-het-zelver
130421 – Het gevoelen van Christus
131117 – Gerechtvaardigd op grond van geloof en uit genade
140518 – Wat is het doel van ons leven?
141130 – De geestelijke wapenrusting – Ef. 6:10-20
150315 – Het huidige werk van Christus
151129 – Verblijd u in de Here
160221 – Is geloof dressuur of nieuwe natuur?
161120 – Door geloof
170521 – Wandel in het Licht
171217 – Wie zijt Gij? – Joh. 8:12-29
180916 – Geloof of gevoel?
181216 – Wat is er met Kerst mis?
190519 – Leven zonder schuldgevoel
191215 – Kennen of weten?
200906 – Onderworpen aan Gods wil
211219 – Gods Woord
Van onderstaande Woordverkondigingen zijn MP4 bestanden beschikbaar.
Deze zijn te vinden onder YouTube.
220515 – Gods Woord gehoorzamen
221218 – Parallellen tussen Efeze- en Hebrëenbrief
230521 – Wij zijn mensen van dé Weg
231217 – Vergeving door plaatsvervanging
240421 – Hem volgen, is wandelen in Waarheid
24

Woordverkondigingen om te downloaden:

071028 – Geloven wij op grond van wat wij ZIEN of wat wij HOREN?
080427 – Het eeuwigblijvende Woord van God.
081207 – Hoe zou ons leven moeten zijn? door Wie laten wij ons voeden?
090524 – Rechtvaardig op grond van geloof
091206 – Gehoorzamen aan het geschreven Woord van God
100606 – Eenheid binnen de gemeente – Ef. 4:1-7
110619 – Wees geen doe-het-zelver
120422 – Geloven = vertrouwen
121021 – Onwetend of ongelovig!?
130421 – Het gevoelen van Christus
131117 – Gerechtvaardigd op grond van geloof en uit genade
140518 – Wat is het doel van ons leven?
141130 – De geestelijke wapenrusting – Ef. 6:10-20
150315 – Het huidige werk van Christus
151129 – Verblijd u in de Here
160221 – Is geloof dressuur of nieuwe natuur?
170521 – Wandel in het Licht
171217 – Wie zijt Gij? – Joh. 8:12-29
180916 – Geloof of gevoel?
181216 – Wat is er met Kerst mis?
190519 – Leven zonder schuldgevoel
191215 – Kennen of weten?
200906 – Onderworpen aan Gods wil
21