In onze samenkomsten kunnen allerlei onderwerpen aan bod komen; soms beknopt, soms uitgebreider.
Hieronder een aantal woordverkondigingen.

Het verbond met Abraham
De geboorte van de Here Jezus in het Oude Testament
De gezette Hoogtijden des HEEREN
Jezus, de Zaligmaker in het O.T.
Num. 8 – Het dienen van de Levieten
– Num. 24 – Ster en Scepter
Jes. 9 – De weg des vredes
Micha 5:1-4 – Een Heerser uit Bethlehem

De belofte van de Heilige Geest – Pinksteren 2010
Pasen 2013 – gezinsdienst
Matth. 1:1 – Jezus Christus – de Zoon van Abraham
Matth. 2 – De wijzen uit het oosten
Matth. 28:1-10 – Hij is opgestaan!
Mark. 16:1-8 – De opstanding
Luk. 2:22-35 – Simeon
Luk. 2:36-38 – Anna
Luk. 17 – Tien melaatsen
Luk. 23:26-32 – Simon van Cyrene
Joh. 4:25-26 – De Messias komt
Joh. 14 – De andere Trooster
Joh. 15:1-8 – De ware Wijnstok
Joh. 15:7-8 – Bidden naar Gods wil
Hand. 1:1-12 – De zichtbare hemelvaart van de Here Jezus
1 Kor. 13
– Ef. 5:8 – De vrucht van het Licht

– Fil. 3:10 – Opdat ik Hem kenne……………………….
1 Thess. 4:13-18 – De opname van de gemeente
Hebr. 4:7-17 – Jozua
Hebr. 9:11-17 – De reiniging van het geweten
1 Joh. 1:5 – 2:2 – Jezus Christus: de Voorspraak
1 Joh. 4 – De gezonden Zoon
Openb. 13:11-18 – het beest uit de aarde

MP3 – direct te beluisteren:
Pasen 2013 – gezinsdienst
Matth. 1:1 – Jezus Christus – de Zoon van Abraham
Joh. 14 – De andere Trooster
– Efeze – Het feest van de Geest – Pinksteren 2019
– 1 Kor 13
Is er nog toekomst?
Hand. 1:1-12 – De zichtbare hemelvaart v/d Here Jeuzs