Deze Bijbelstudie gaat over het praktische geloofsleven van de christen. Als gelovige vergaar je (door het bestuderen van de Bijbel) allerlei kennis, die een uitwerking behoort te krijgen in je dagelijks leven. Daarnaast leven we ín deze wereld, terwijl we niet meer ván de wereld zijn. Bovendien hebben we een relatie met andere gelovigen; behorend tot het lichaam van Christus. We ontdekken, dat niet alle gelovigen over bepaalde zaken hetzelfde denken. Tenslotte hebben we als gelovige nog onze “oude mens”, waar we (soms) last van kunnen hebben. Hoe gaan we met al dit soort zaken om? Wat zegt de Bijbel daarover?

Rechtstreeks beluisteren (ontbrekende studies zijn onderaan te downloaden):

001 – Vruchtdragen in goede werken
002 – Onze relatie met God en met elkaar
003 – Bijbelse adviezen – Rom. 12:1-13
004 – Bijbelse adviezen – Rom. 12:14-18
005 – Leiding
006 – Vrijheid en dienstbaarheid
007 – Onze gedachten
008 – Onze wil
15. God met ons – deel 2
17. Wandelen zoals Jezus wandelde
19. Geloof of religie?
38. De strijd des geloofs 2
40. De strijd des geloofs 4
41. Vasten 1   Geluidsopname is niet optimaal
42. Vasten 2
43. Rijkdom
44. De Geest van wijsheid en openbaring in kennis van Hem
45. De wapenrusting Gods
46. Samenspel tussen de Heer en de gelovige
47. In de Heer blijven
48. Lijden 1
49. Lijden 2
50. De zekerheid van het geloof 1
51. De zekerheid van het geloof 2
52. Naastenliefde 1
53. Naastenliefde 2
54. Wandelen in het Licht
55. Wie of wat is een Christen?
56. God maakt levend – Ps. 119
57. Het bad der wedergeboorte – Tit. 3:1-8
58. De prijs der roeping Gods – Fil. 3:14-16
59. Wandelen door de Geest – Gal. 5:16 e.a.
60. De beheersing der tong
61. Op Christus gericht blijven
62. Geen filosofie, maar Christus
63. Lijdzaamheid
64. Roeping – deel 1
65. Blijven bij de genade Gods – Hand. 13:43 e.a.
66. Roeping – deel 2
67. Roeping – deel 3
68. Leven uit het geloof – deel 1
69. Leven uit het geloof – deel 2
70. Een vat ter ere!
71. Leven uit het geloof – deel 3
72. Niet zien, maar geloven
73. Geloven = zeker weten
74. Door het geloof ……. – deel 1
75. Door het geloof…….. – deel 2
76. Door het geloof…….. – deel 3
77. Wentel uw weg op de Heere – Ps. 37:5
78. Trouw – deel 1
79. Trouw – deel 2
80. Trouw – deel 3
81 – Het belijden van ons geloof – deel 1
82 – Moeten we de sabbat houden?
83 – Het belijden van ons geloof – deel 2
84 – Rust – deel 1
85 – Rust – deel 2
86 – De Heer is nabij
87 – Houd wat gij hebt – Openb. 3:10,11
88 – Psalm 18:31-33
89 – Onze vrijheid – deel 1
90 – Onze vrijheid – deel 2
91 – Onze vrijheid – deel 3
92 – Nederigheid
93 – Kracht uit de hoogte – Luk. 24:49
94 – Blijdschap
95 – Blij met de Bijbel – Psalm 119
96 – Oefen u tot godzaligheid
97 – God dienen = elkaar dienen
98 – Reiniging van elke zonde
99 – Geloof, hoop en Liefde
100 – De zin van ons bestaan: Leven voor Hém
101 – Nuchter en waakzaam zijn
102 – Vervolgingen
103 – Dankbaarheid
104 – Door geloof (alleen)
105 – Het belang van het Woord van God
106 – De werking van het Woord van God
107 – Gods Woord als Middelpunt van ons leven
108 – Vertrouw op de Heer met uw ganse hart
109 – Onze positie in Christus Jezus
110 – In Hem
111 – Gij hebt mijn rechterhand gevat
112 – God, de Vader – deel 1
113 – God, de Vader – deel 2
114 – Zien op Jezus Christus
115 – Waartoe heeft de gelovige de Heilige Geest ontvangen? – deel 1
116 – Waartoe heeft de gelovige de Heilige Geest ontvangen? – deel 2
117 – Geluk
118 – De rechtvaardige zal door het geloof leven
119 – Geloof mét werken – Jak. 2
120 – De reformatie onder Josia – deel 1
121 – De reformatie onder Josia – deel 2
122 – De hemel
123 – Prediker – deel 1
124 – Prediker – deel 2
125 – Prediker – deel 3
126 – Prediker – deel 4
127 – Prediker – deel 5
128 – Prediker – deel 6
129 – God versterkt de gelovigen
130 – Weest standvastig – 1 Kor. 15:58 – deel 1
131 – Altijd overvloedig in het werk des Heeren – 1 Kor. 15:58 – deel 2
132 – Uw arbeid is niet ijdel in de Heere – 1 Kor. 15:58 – deel 3
133 – Zaligheid van de Zaligmaker – deel 1
134 – Zaligheid van de Zaligmaker – deel 2
135 – Zingen tot eer van de Heer
136 – Verleiding – deel 1
137 – Wat leert ons het lijden van de Here Jezus Christus?
138 – Verleiding – deel 2
139 – De Heilige Geest als Leidsman
140 – Navolgers van Christus – deel 1
141 – Navolgers van Christus – deel 2
142 – Verwachting
143 – Navolgers van Christus – deel 3
144 – Een nieuwe schepping
145 – De verdraagzaamheid van Job
146 – Geloof – Hoop – Liefde
147 – Gode waardig wandelen – deel 1
148 – Gode waardig wandelen – deel 2
149 – Waarheid
150 – Gode waardig wandelen – deel 3
151 – Wie zoekt, zal vinden
152 – God ziet het hart aan
153 – Aanbidding
154 – Licht
155 – Wijsheid – deel 1
156 – Wijsheid – deel 2
157 – Wijsheid – deel 3
158 – Eeuwige zekerheden
159 – Genade – deel 1
160 – Genade – deel 2
161 – Genade – deel 3
162 – Staat in de Heere
163 – Vrees niet – deel 1
Van onderstaande onderwerpen zijn soms MP4 bestanden beschikbaar.
Deze zijn te vinden onder YouTube
164 – Vrees niet – deel 2
165 – Zaligsprekingen – deel 1 – Matth. 5:1-3   
166 – Dienen en verwachten                
167 – Zaligsprekingen – deel 2 – Matth. 5:4-8          
168 – Zaligsprekingen – deel 3 – Matth. 5:9-12
169 – Eenzaam, maar niet alleen
170 – Positie en Groei
kopie bij PGL 170
171 – Vrijmoedigheid – deel 1
172 – Vrijmoedigheid – deel 2
173 – Rechtvaardigheid
Kopie bij PGL 173
174 – Bij verdriet is er troost en kracht van de Heer
175 – Verlossing in Christus Jezus
176 – Verlossing in Christus Jezus 2
177 – De brede en de smalle weg – Matth. 7
178 – Uitverkiezing – deel 1
179 – Uitverkiezing – deel 2
180 – Uitverkiezing – deel 3
181 – Uitverkiezing – deel 4
182 – Godzaligheid en Gods belofte
183 – Uitverkiezing – deel 5 – Rom. 9:1-13
184 – Uitverkiezing – deel 6 – Rom. 9:14-24
185 – Uitverkiezing – deel 7 – Rom. 11:1-7
186 – Uitverkiezing – deel 8 – Rom. 11:28,29
187 – De bediening der verzoening – deel 1 – 2 Kor. 5:14-21
188 – De bediening der verzoening – deel 2 – Rom. 5:1-11
189 – Opdat ik Hem kenne ….. – Fil. 3:10
190 – De Heilige Geest – Pinksteren 2023
190 – kopie 1
190 – kopie 2
190 – kopie 3
190 – kopie 4
191 – Verzoening door de Voorspraak – 1 Joh. 1:1 – 2:2
192 – De voetstappen van Abraham volgen
192 – kopie
193 – De voetstappen van Paulus volgen
194 – Timotheüs: navolger van Paulus – 2 Tim. 3:10-17
194 – kopie
195 – De voetstappen van de Here Jezus Christus volgen
196 – De voetstappen van de Here Jezus Christus volgen – deel 2
196 – kopie
197 – Gemeenschap
197 – kopie
198 – De beloften Gods
199 –

Bestanden om te downloaden

09. Onze gevoelens
10.
Gehoorzamen
11.
Ons “gedrag”
12.
Gemeenschap
13.
Gewoonten en traditie
14.
God met ons – deel 1

16.
Wandelen met God

19.
Geloof of religie?

37.
De strijd des geloofs 1
38.
De strijd des geloofs 2
39.
De strijd des geloofs 3