Rechtstreeks beluisteren (MP3):
200816 – De Getuigenis Gods
200119 – Standvastigheid
200816 – Getuigenis Gods
Van onderstaande Woordverkondigingen zijn soms MP4 bestanden beschikbaar.
Deze zijn te vinden onder YouTube.
210221 – Zuurdesem
210815 – Het nut van Christus
211121 – Het Brood des Levens
220220 – Vertrouwen
220925 – Trekken en geven 
221120 – Evangelie: kracht Gods 
230115 – Bidden; de kracht van het gebed
230730 – De wil van God leren kennen; Neshamah
231203 – De verborgenheid Gods
240317 – De doop
24

Woordverkondigingen, die te downloaden zijn:

070513 – Zuurdesem
070819 – Uitnodiging tot Gods genadeverbond
Jurgen Brandt
081109 – Hebr. 1:1-3
090215 – God alleen is machtig – Rom. 11:33-36
090621 – de komende Koning – 2 Sam. 7:12-14
100228 – Hebr. 11
100815 – Hem kennen
01121 – J. Brandt – Van Hem is alle macht – Rom. 14
Opname is slecht!
110911 – Evangelie of oordeel
111218 – Vrijmoedigheid
120325 – Psalmzingen
120923 – Geloof en werken – Jak. 2:14-26 e.a.
130324 – Van lijden tot heerlijkheid
140126 – De getuigenis van God – 1 Joh. 5:1-13
140824 – De verborgenheid van dood en opstanding
150118 – De genezing van de lamme te Bethesda
150823 – De barmhartige Samaritaan
160117 – Wijsheid/Waarheid tegenover ijdelheid/leugen
160717 – Hem te kennen en de kracht van Zijn opstanding
161016 – Hebt gij de Heilige Geest ontvangen, als gij geloofd hebt?
170122 – De 2 “Ik’s” – de oude en de nieuwe mens
170730 – Wij hebben het profetische Woord
171119 – De diepe rijkdom van de kennis en wijsheid van God
180121 – Stel uw lichaam – Rom. 12:1,2
180715 – Genezing van een doofstomme
181118 – Waarheid en Vrijheid
190120 – Wandel in het Licht; Gemeenschap